L U O V A J A
"National treasury of people lost"
| Order | About | Contact | Guestbook |
© 2007 Kaarina Luova


Luovaja is a Finnish micro record label, founded in latter half of 2005, whose mission is to release interesting new music. Releases are going to be limited editions and in CD-R format. Luovaja's emphasis is on somewhat unordinary and uncommercial music, but everything is possible as long as it is interesting.Luovaja on suomalainen mikrolevy-yhtiö, joka perustettiin vuoden 2005 jälkipuoliskolla ja jonka tehtävänä on julkaista kiinnostavaa uutta musiikkia. Julkaisut ovat painoksiltaan rajattuja ja CD-R-muodossa. Luovaja painottuu jokseenkin epätavalliseen ja epäkaupalliseen musiikkiin, mutta kaikki on mahdollista, kunhan se on mielenkiintoista.


©2008 Jaakob Karhu